Nowe terminy

Almatyzm – założenie, że w razie ogromnego wzrostu populacji ludzie będę w stanie, za pomocą wynalazków i odkryć, doprowadzić do stanu możliwego wyżywienia wszystkich. Przeciwieństwem: maltuzjanizm. Autorstwo: śp. prof. Witold Kwaśnicki.

Szabelkizm – polityka tzw. wymachiwania szablą. Autorstwo: Łukasz Warzecha.

Ubogizm – orzekanie, wbrew rzeczywistości, o danym przedmiocie, zachowaniu albo innym zjawisku mające na celu przedstawiać go w deprecjonując jego bogactwo. Autorstwo: źródło własne.

Sporządził: Dominik W. Feliks