Tag «Stanisław Mikusek»

Kościół katolicki wobec totalitaryzmów

Kościół katolicki, choć sam jest instytucją religijną, a nie polityczną, nigdy nie uchylał się od zajmowania jasnego stanowiska w kluczowych kwestiach, którymi żyła także scena polityczna. Kościół pozostawał przez wieki strażnikiem nauki moralnej będącej filarem kultury Starego Kontynentu oraz jego sumieniem. W najnowszej historii Kościoła możemy jednak zaobserwować pewną ewolucję w jego podejściu do spraw …

UE a wspólnota wartości

Temat Unii Europejskiej oraz jej działań w ostatnich latach coraz częściej pojawia się w debacie publicznej i za każdym razem wywołuje niemałe kontrowersje. Nie ulega wątpliwości, że organizacja ta stale się rozbudowuje i dąży do przejmowania kolejnych kompetencji rządów narodowych, a tym samym zwiększa swój wpływ na społeczeństwa państw członkowskich. Pod znakiem zapytania stoi dziś …

Wyścig z Państwem Środka: demografia, 6G i Quad

Od dłuższego czasu na Zachodzie ze zdumieniem, a jednocześnie z obawą spogląda się na rosnący potencjał Chin i innych mocarstw spoza euroatlantyckiego kręgu. Nie ulega wątpliwości, że okres amerykańskiej dominacji postzimnowojennej dobiega końca. Dotychczasowa bezsporna pozycja wyższości Waszyngtonu nad resztą świata zaczyna tu ustępować respektowi do równorzędnych konkurentów. W głowach polityków, analityków i zwykłych zjadaczy …

Bikameralizm – konieczność czy archaizm?

Parlamentaryzm stanowi dziś aksjomat we wszelkiej debacie ustrojowej głównego nurtu o nowoczesnym państwie. Nawet w najbardziej despotycznych dyktaturach funkcjonowały fasadowe ciała przedstawicielskie. W państwach demokratycznych dominuje bikameralizm, czyli model podziału parlamentu na dwie izby, tradycyjnie nazywane niższą i wyższą. Nietrudno jednak zauważyć, że w większości przypadków uwagę na sobie koncentruje niemal wyłącznie izba niższa, do …

Racja stanu z perspektywy wieczności – życie i myśl Adolfa Bocheńskiego

Pierwsza połowa XX wieku przyniosła światu wiele trudnych, niekiedy nawet tragicznych,  doświadczeń. Liczne kryzysy, narodziny systemów totalitarnych i krwawe wojny na zawsze zmieniły oblicze Ziemi. Te niezwykle dynamiczne i niełatwe czasy zrodziły jednak całą rzeszę nieprzeciętnych osobistości, tworzącą nowe idee i próbującą odpowiedzieć na narastające problemy. Niewątpliwie w ten poczet zaliczyć można prawie dziś zapomnianego …

Dlaczego prawo jest tak ważne

Niemal każdy mniej lub bardziej aktywny uczestnik życia społecznego byłby w stanie intuicyjnie określić, co rozumie przez ,,prawo”. Padłyby tu określenia takie jak: zbiór zasad, kodeksy, przepisy, pewien porządek, to, czym zajmują się sędziowie, politycy itd. Pomimo faktu, że stanowi ono spoiwo każdej społeczności, to zazwyczaj jest traktowane jako coś zewnętrznego i niewartego zainteresowania, jeśli …