Tag «Ángel M. García Carmona»

Wolny rynek, Big Tech i krytyka

Wolny rynek należy rozumieć jako spontanicznie uporządkowaną dynamikę działań ludzkich, która pozwala jednostkom zaspokajać własne potrzeby i pragnienia za pomocą dobrowolnej wymiany szerokiej gamy towarów i usług. Ta spontaniczność jest nierozerwalnie związana z naturalnym stanem rzeczy. Jest również zgodna z zasadą pomocniczości, a także z innymi zasadami, takimi jak poświęcenie dla bliźniego i ludzka pomysłowość. …

Kryzys kubański w 2021 roku

Rewolucja, rozumiana jako rozwój socjalizmu i innych złych ideologii, wciąż uderza w świat. Współcześni rewolucjoniści, jako zachodni „kulturowi marksiści”,  zajmują się nie tylko ekonomią, ale także, sprawami moralnymi, społecznymi i kulturowymi. Jednak, w tym przypadku, zamierzam skoncentrować się na tak znanym „socjalizmie XXI wieku” w Ameryce latynoskiej. Wiele z tych republik jest zbyt dalekie od …