Kategoria «Ustrój»

Bikameralizm – konieczność czy archaizm?

Parlamentaryzm stanowi dziś aksjomat we wszelkiej debacie ustrojowej głównego nurtu o nowoczesnym państwie. Nawet w najbardziej despotycznych dyktaturach funkcjonowały fasadowe ciała przedstawicielskie. W państwach demokratycznych dominuje bikameralizm, czyli model podziału parlamentu na dwie izby, tradycyjnie nazywane niższą i wyższą. Nietrudno jednak zauważyć, że w większości przypadków uwagę na sobie koncentruje niemal wyłącznie izba niższa, do …