Kategoria «Prawo»

Dlaczego prawo jest tak ważne

Niemal każdy mniej lub bardziej aktywny uczestnik życia społecznego byłby w stanie intuicyjnie określić, co rozumie przez ,,prawo”. Padłyby tu określenia takie jak: zbiór zasad, kodeksy, przepisy, pewien porządek, to, czym zajmują się sędziowie, politycy itd. Pomimo faktu, że stanowi ono spoiwo każdej społeczności, to zazwyczaj jest traktowane jako coś zewnętrznego i niewartego zainteresowania, jeśli …