Kategoria «Polityka»

Nieudana próba ukrócenia przetrzymywania ustaw przez polski Sejm

29 września w Sejmie odbyły się dwa głosowania nad poprawkami Konfederacji do Regulaminu Sejmu RP. Była to próba zobligowania marszałka niższej izby parlamentu, by pierwsze czytanie projektu ustawy, bądź uchwały, zarządzał nie później niż w terminie czterech miesięcy  od wpłynięcia do Sejmu oraz ograniczenia czasu dalszych prac komisji sejmowych do sześciu miesięcy — z możliwością …

Niedawna przeszłość i dalsza przyszłość Konfederacji

Rząd powoli znosi restrykcje. Mam nadzieję, że w Polsce uda się podliczyć wszystkie koszty takich działań, a partie polityczne podsumują ten okres i nie popełnią tych samych błędów przy podobnej okazji. Przez rok było dość monotematycznie, teraz może nas jeszcze czekać dyskusja o szczepieniach, jednak zapowiadany brak przymusu bezpośredniego w tej kwestii sprawi, że raczej …

Deglomeracja – konieczność czy fanaberia?

Poniższy tekst, z nieco innym wstępem, ukazał się pierwotnie w 2019 roku na stronie Centrum Analiz Polityk Publicznych, obecnie jest już tam niedostępny. Kontekstem jego powstania była dyskusja środowisk akademickich i politycznych nad postulatem deglomeracji. Do wspieranego przez Klub Jagielloński pomysłu krytycznie odniosło się wówczas liberalne Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Za sprawą ekspertów z Klubu …