Kategoria «Geopolityka»

Niegodziwości wojny totalnej

           Efekt bombardowań Kolonii w czasie II wojny światowej W swoim eseju Monarchia a wojna Eryk von Kuehnelt-Leddihn słusznie zauważa, że „wojna jest katastrofą — jedną z wielu konsekwencji naszych niedoskonałości, spowodowanych grzechem pierworodnym”, a potem podaje, iż „wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie wojny powinno być jednym z naszych celów”. Zarówno specyficzne podejście do wojny, jak …

Kryzys kubański w 2021 roku

Rewolucja, rozumiana jako rozwój socjalizmu i innych złych ideologii, wciąż uderza w świat. Współcześni rewolucjoniści, jako zachodni „kulturowi marksiści”,  zajmują się nie tylko ekonomią, ale także, sprawami moralnymi, społecznymi i kulturowymi. Jednak, w tym przypadku, zamierzam skoncentrować się na tak znanym „socjalizmie XXI wieku” w Ameryce latynoskiej. Wiele z tych republik jest zbyt dalekie od …

Strategia bezpieczeństwa USA oraz mocarstw rewizjonistycznych – Rosji i Chin

Rok 2014 przez wielu analityków stosunków międzynarodowych jest uznawany za symboliczny koniec okresu pozimnowojennego. Czas niepodważalnej, globalnej dominacji Stanów Zjednoczonych zdaje się obecnie przemijać, czego przyczyną jest wzrost znaczenia Federacji Rosyjskiej oraz – w szczególności – Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). To ostatnie państwo w 2009 roku pod względem eksportu wyprzedziło Niemcy, tym samym stając się …

UE a wspólnota wartości

Temat Unii Europejskiej oraz jej działań w ostatnich latach coraz częściej pojawia się w debacie publicznej i za każdym razem wywołuje niemałe kontrowersje. Nie ulega wątpliwości, że organizacja ta stale się rozbudowuje i dąży do przejmowania kolejnych kompetencji rządów narodowych, a tym samym zwiększa swój wpływ na społeczeństwa państw członkowskich. Pod znakiem zapytania stoi dziś …

Wyścig z Państwem Środka: demografia, 6G i Quad

Od dłuższego czasu na Zachodzie ze zdumieniem, a jednocześnie z obawą spogląda się na rosnący potencjał Chin i innych mocarstw spoza euroatlantyckiego kręgu. Nie ulega wątpliwości, że okres amerykańskiej dominacji postzimnowojennej dobiega końca. Dotychczasowa bezsporna pozycja wyższości Waszyngtonu nad resztą świata zaczyna tu ustępować respektowi do równorzędnych konkurentów. W głowach polityków, analityków i zwykłych zjadaczy …