Archiwum wg autora:

Dlaczego rodzice decydują się na edukację dziecka w domu

W ostatnich latach można było zauważyć rozwój edukacji domowej w Polsce. Mamy do czynienia ze zwiększeniem zainteresowania edukacją domową, pojawiają się nowe publikacje, a temat ten jest dyskutowany przez opiniotwórcze kanały. Nie popadając w huraoptymizm należy pamiętać, że praktykowanie edukacji domowej w każdym poszczególnym przypadku może być wykorzystane na korzyść albo niekorzyść dziecka, natomiast zanim opowiemy …

Skarbiec na Wawelu

Zamek na wzgórzu wawelskim to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w całej Polsce, nie sam jego wygląd, lecz również historia osób, które tam mieszkały czy przebywały sprawia, że jest to wyjątkowe miejsce. Do powiększenia jego splendoru przyczyniło się otwarcie w nowym wymiarze Skarbca Koronnego 30 czerwca 2022 roku. Przez wiele miesięcy był on zamknięty, gdyż …

Nowe terminy

Almatyzm – założenie, że w razie ogromnego wzrostu populacji ludzie będę w stanie, za pomocą wynalazków i odkryć, doprowadzić do stanu możliwego wyżywienia wszystkich. Przeciwieństwem: maltuzjanizm. Autorstwo: śp. prof. Witold Kwaśnicki. Szabelkizm – polityka tzw. wymachiwania szablą. Autorstwo: Łukasz Warzecha. Ubogizm – orzekanie, wbrew rzeczywistości, o danym przedmiocie, zachowaniu albo innym zjawisku mające na celu …

Kto jest kto, co jest co

Nie jestem zwolennikiem poglądu, żeby dzielić scenę polityczną, ze względu na jeden czynnik. Nie popieram tego, żeby wyróżniać partię czy ruchy ze względu chociażby na stosunek jedynie do wolności czy ze względu jedynie na stosunek do stabilności. Rzeczywistość jest złożona, a zatem jej dobre zrozumienie nie należy do prostych rzeczy. Postaram się w tym tekście …

Niegodziwości wojny totalnej

           Efekt bombardowań Kolonii w czasie II wojny światowej W swoim eseju Monarchia a wojna Eryk von Kuehnelt-Leddihn słusznie zauważa, że „wojna jest katastrofą — jedną z wielu konsekwencji naszych niedoskonałości, spowodowanych grzechem pierworodnym”, a potem podaje, iż „wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie wojny powinno być jednym z naszych celów”. Zarówno specyficzne podejście do wojny, jak …

Wolny rynek, Big Tech i krytyka

Wolny rynek należy rozumieć jako spontanicznie uporządkowaną dynamikę działań ludzkich, która pozwala jednostkom zaspokajać własne potrzeby i pragnienia za pomocą dobrowolnej wymiany szerokiej gamy towarów i usług. Ta spontaniczność jest nierozerwalnie związana z naturalnym stanem rzeczy. Jest również zgodna z zasadą pomocniczości, a także z innymi zasadami, takimi jak poświęcenie dla bliźniego i ludzka pomysłowość. …

Nieudana próba ukrócenia przetrzymywania ustaw przez polski Sejm

29 września w Sejmie odbyły się dwa głosowania nad poprawkami Konfederacji do Regulaminu Sejmu RP. Była to próba zobligowania marszałka niższej izby parlamentu, by pierwsze czytanie projektu ustawy, bądź uchwały, zarządzał nie później niż w terminie czterech miesięcy  od wpłynięcia do Sejmu oraz ograniczenia czasu dalszych prac komisji sejmowych do sześciu miesięcy — z możliwością …

Kościół katolicki wobec totalitaryzmów

Kościół katolicki, choć sam jest instytucją religijną, a nie polityczną, nigdy nie uchylał się od zajmowania jasnego stanowiska w kluczowych kwestiach, którymi żyła także scena polityczna. Kościół pozostawał przez wieki strażnikiem nauki moralnej będącej filarem kultury Starego Kontynentu oraz jego sumieniem. W najnowszej historii Kościoła możemy jednak zaobserwować pewną ewolucję w jego podejściu do spraw …

Kryzys kubański w 2021 roku

Rewolucja, rozumiana jako rozwój socjalizmu i innych złych ideologii, wciąż uderza w świat. Współcześni rewolucjoniści, jako zachodni „kulturowi marksiści”,  zajmują się nie tylko ekonomią, ale także, sprawami moralnymi, społecznymi i kulturowymi. Jednak, w tym przypadku, zamierzam skoncentrować się na tak znanym „socjalizmie XXI wieku” w Ameryce latynoskiej. Wiele z tych republik jest zbyt dalekie od …